ISR-INT 20-40th - Topics in the history of the Israeli Intelligence during the 20s-40s

מנבכי המודיעין הציוני טרום המדינה

ד"ר ירון רן ויוסי דגן

  מהות האתר:

  שמה של קהילת המודיעין הישראלית הולך לפניה מזה שנים רבות. שורשיהם של המוניטין המעולים וההצלחות הגדולות בתקופת המדינה מצויים במאמציהם של אישים ובפעולות שבוצעו ותוכננו בשנים שקדמו למדינה.

   

  ההיסטוריה של זרועות המודיעין של המדינה שבדרך נכתבה  בדרך כלל על ידי כאלו שחוו אותה אישית במערכות המודיעין השונות. המחקר האקדמי  מכיר שני מחקרי יסוד על קהילת המודיעין טרם-מדינה: "שורשי החבצלת" של פרופסור יואב גלבר, ו"צבא הצללים" של פרופסור הלל כהן. 

  האתר שלפניכם מביא את המחקרים החדשים בנושא, ומרחיב ומעמיק את המחקר על אספקטים חדשים בייסוד קהילת המודיעין תוך התמקדות באישים שעיצבו את הקהילה וקבעו את הכללים הראשונים של הפעלת המודיעין. הוא מרחיב את יריעת המחקר לתחום המודיעין האלקטרוני ובראשו מחקר רחב על שורשיה של יחידה 8200 של היום בשנים של טרום מדינה.

   

  ד"ר ירון רן ויוסי דגן מבססים את מחקריהם על מחקר ארכיוני עמוק.

  האתר הוקם למטרות הבאות:

  • להנגיש  לשוחרי קהילת המודיעין הישראלית ולמתעניינים ספרים ומחקרים חדשים על ראשית המודיעין הישראלי

  • להציג את פועלם של האישים, שחלקם נשכח, שהביאו להקמת יחידות כמו 8200 (SIGINT) ו"חצב" (OSINT) לעתיד לבוא.

  • ליצור במה למחקר עכשווי ועתידי על תולדות המודיעין טרם מדינה.

  ספרים חדשים

  To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

  press to zoom
  press to zoom
  press to zoom
  press to zoom

  מאמרים חדשים

  מאורעות תרפ״ט, מודיעין תקשורת (סיגינט) ויצחק בן־צבי: ראשית תולדות מודיעין התקשורת בארץ ישראל (יד בן-צבי, עת-מול גיליון 271, מרץ 2021)

  כנס חברון: אהרון חיים כהן, ד"ר דניאל אלקנה ויהודי חברון -1929-1931 - ירון רן

   

  יצירת קשר:

  ד"ר ירון רן

  054-9395373 ווטסאפ בלבד