top of page

ספרים

"הערביסט" : אליהו ששון והמאבק הציוני במרד הערבי / ד"ר ירון רן

ירון רן מחזיר לֹקדמת הבמה את אלֹיהו ששון, שלֹאחר מלֹחמת העולֹם הראשונה היה החבר היהודִי היחידִ במועדִון הערבי הלֹאומי בדמשק, אך בה בעת גם פעילֹ ציוני ומבכירי הכותבים והעיתונאים בעיתונות היהודִית בערבית בעשור השלֹישי שלֹ המאה ה־ 20. אחר כך עמדִ בראש האגף הערבי שלֹ המחלקה המדינית בסוכנות היהודִית והיה ממניחי היסודִ לֹתשתית המודִיעינית שלֹ היישוב. "הערביסט" מספר את סיפור חייו שלֹ ששון מאז נערותו בדמשק עלֹ רקֱע הפעילֹות הציונית בעיר בשנים 1921-1916, ועדִ לֹשנה שבה מסתיים ספר זה (1939). הספר פותח צוהר לֹיחסי ספרדִים-אשכנזים במוסדִות היישוב עודִ בשנות ה־ 20 שלֹ המאה הקודמת, ומאפשר דִיון וניתוח מחודִש שלֹ העמדִה הציונית בשאלֹה הערבית. ירון רן טווה מסמך היסטורי מרתק השופך אור חדש גם עלֹ ההיערכות הציונית מולֹ המרד הערבי בשנים 1936-1939, זאת לֹאחר שהצלֹיח לֹחשוף את שמות הקֱודִ שלֹ כלֹ המודִיעים והסוכנים הערבים שעבדו עם הסוכנות היהודִית באותן שנים, ביניהם עיתונאים, ראשי מדִינה ואישים בכירים בסוריה ולֹבנון. במסגרת זו הוא מתחקֱה שלֹב -שלֹב אחר המעקב המודִיעיני שהתנהלֹ אחר המופתי הירושלֹמי חאג' אמין אלֹחסיני בלֹבנון לֹאחר הימלֹטותו מירושלֹים באוקטובר 1937 ואחרי ראשי המרדִ הערבי שהתמקמו בדִמשק. במחקר מבריק המבוסס עלֹ מסמכים ארכיוניים בעברית ובערבית ובתוכם גם מסמכים אישיים שלֹ אלֹיהו ששון, ירון רן חושף את תחילֹתו שלֹ הדִיון בתנועה הציונית לֹגבי דִרך ההתנהלֹות הראויה מולֹ העולֹם הערבי בכלֹלֹ, והחברה הפלֹסטינית בפרט.

arabist.jpeg
המחיר באתר: 99 ש"ח   להזמנה

הגביר האחרון בדמשק - יוסף לניאדו -  בנקאי, איש עסקים ופוליטיקאי / ד"ר ירון רן

לא רק משפחת רוטשילד באירופה צברה עושר רב ועשתה בו שימוש פוליטי. מסתבר כי גם היו יהודים כאלה בסוריה בלבנון ובעיראק.
הספר הגביר האחרון נותן הצצה אחרונה על סוג כזה של יהודים בקהילת דמשק במאות ה-19 וה-20, ומציג את יוסף לניאדו, הגביר האחרון בדמשק, שהיה הנציג היהודי בפרלמנט הסורי מ- 1919 ועד ראשית שנות ה- 40. 
הוא מציג את ההתמודדות בקהילה בין הרעיון הציוני להשתלבות בחיי האליטה המקומית, ומתאר את סופו של תהליך שבו גבירים יהודים ידעו לתמרן גם בארצות מוסלמיות.

Gabir.jpg
המחיר באתר: 89 ש"ח   להזמנה

שורשי האופציה הירדנית / ירון רן

מערכת הקשרים עם שושלת המלוכה הירדנית החלה החלה כבר בעשור השלישי של המאה העשרים והפכה למסכת הידברות יום יומית בעשור השלישי והרביעי שלה. הספר סוקר את התפתחות מערכת הקשרים בין האמיר עבדאללה וראשי הציונות בשנים 1921-1948, תוך חשיפת פרטים ומסמכים חסויים ודרכי עבודתה של המחלקה המדינית בסוכנות היהודית והאגף הערבי בתוכה. 

שורשי האופציה הירדנית.jpg

המסתערב - אהרן חיים כהן בחייו ובמותו / שולמית אמיר וחני בירן

סיפור חייו המיוחד של אהרן חיים כהן, שהיה המסתערב הראשון ושרות מודיעין של איש אחד בשנות ה- 30 המובא על ידי משפחתו. כאיש המחלקה המדינית בסוכנות היהודית כהן עסק בכל תחומי המודיעין: הסתערבות, הפעלת מודיעים, האזנות, מחקר ודיווח ואף כשליח מדיני חשאי. בספר מעלים בני משפחתו את סיפור חייו ופועלו ומשיבים אותו למקומו הראוי בתולדות ישראל.

מחקרו רב ההיקף של ד"ר ירון רן על כהן מהווה בסיס לספר. 

המסתערב.jpg

מוסד של איש אחד  ראובן שילוח : אבי המודיעין הישראלי / חגי אשד

עולמו של ראובן שילוח מאז ראשית צעדיו בתחילת שנות השלושים ועד פטירתו המוקדמת בסוף שנות החמישים. אחד ממחולליה של "השיטה" שהפכה את ישראל לנכס אסטרטגי - שיטה המבוססת על שיתוף פעולה חשאי, הקמת קשרי מודיעין וביון וביצוע פעולות מיוחדות בשטח האויב ובעורפו. 

המחקר לספר עד 1948 נעשה על ידי ד"ר ירון רן עוד בהיותו סטודנט באוניברסיטה העברית. היום, בחלוף 30 שנה מאז פרסום הספר אומר ד"ר רן כי הוא מתאר רק חלק קטן מפעולותיו של שילוח. לפני קום המדינה, שילוח יחד עם אליהו ששון ואליהו אילת היה מרכיב מרכזי בפעילות המדינית והמודיעינית ליד בן גוריון ומשה שרת, וכי יש לערוך מחקר רחב על פעילותו.   

הספר זמין בגירסה דיגיטלית במסגרת "פרויקט בן יהודה"  בקישור: https://benyehuda.org/read/2886#ch0

חגי אשד - מוסד של איש אחד.jpg

לרכישת הספרים

ניתן לפנות אל:

חב' מי מילרן בווטאסאפ בלבד בטלפון : 054-9395373 ולציין כתובת למישלוח

התשלום בביט לטלפון:  054-9395373 או בהעברה בנקאית אל:

חב' מי מילרן, הבנק הבינלאומי סניף 128 מספר חשבון 51098  

דמי משלוח:

לתשלום יש להוסיף דמי מישלוח: 20 ש"ח לישראל ו-50 ש"ח לחו"ל

Purchase

ספרים

"הערביסט" : אליהו ששון והמאבק הציוני במרד הערבי

ירון רן מחזיר לֹקדמת הבמה את אלֹיהו ששון, שלֹאחר מלֹחמת העולֹם הראשונה היה החבר היהודִי היחידִ במועדִון הערבי הלֹאומי בדמשק, אך בה בעת גם פעילֹ ציוני ומבכירי הכותבים והעיתונאים בעיתונות היהודִית בערבית בעשור השלֹישי שלֹ המאה ה־ 20. אחר כך עמדִ בראש האגף הערבי שלֹ המחלקה המדינית בסוכנות היהודִית והיה ממניחי היסודִ לֹתשתית המודִיעינית שלֹ היישוב. "הערביסט" מספר את סיפור חייו שלֹ ששון מאז נערותו בדמשק עלֹ רקֱע הפעילֹות הציונית בעיר בשנים 1921-1916, ועדִ לֹשנה שבה מסתיים ספר זה (1939). הספר פותח צוהר לֹיחסי ספרדִים-אשכנזים במוסדִות היישוב עודִ בשנות ה־ 20 שלֹ המאה הקודמת, ומאפשר דִיון וניתוח מחודִש שלֹ העמדִה הציונית בשאלֹה הערבית. ירון רן טווה מסמך היסטורי מרתק השופך אור חדש גם עלֹ ההיערכות הציונית מולֹ המרד הערבי בשנים 1936-1939, זאת לֹאחר שהצלֹיח לֹחשוף את שמות הקֱודִ שלֹ כלֹ המודִיעים והסוכנים הערבים שעבדו עם הסוכנות היהודִית באותן שנים, ביניהם עיתונאים, ראשי מדִינה ואישים בכירים בסוריה ולֹבנון. במסגרת זו הוא מתחקֱה שלֹב -שלֹב אחר המעקב המודִיעיני שהתנהלֹ אחר המופתי הירושלֹמי חאג' אמין אלֹחסיני בלֹבנון לֹאחר הימלֹטותו מירושלֹים באוקטובר 1937 ואחרי ראשי המרדִ הערבי שהתמקמו בדִמשק. במחקר מבריק המבוסס עלֹ מסמכים ארכיוניים בעברית ובערבית ובתוכם גם מסמכים אישיים שלֹ אלֹיהו ששון, ירון רן חושף את תחילֹתו שלֹ הדִיון בתנועה הציונית לֹגבי דִרך ההתנהלֹות הראויה מולֹ העולֹם הערבי בכלֹלֹ, והחברה הפלֹסטינית בפרט.

arabist.jpeg
המחיר באתר: 99 ש"ח   להזמנה

הגביר האחרון בדמשק - יוסף לניאדו -  בנקאי, איש עסקים ופוליטיקאי

לא רק משפחת רוטשילד באירופה צברה עושר רב ועשתה בו שימוש פוליטי. מסתבר כי גם היו יהודים כאלה בסוריה בלבנון ובעיראק.
הספר הגביר האחרון נותן הצצה אחרונה על סוג כזה של יהודים בקהילת דמשק במאות ה-19 וה-20, ומציג את יוסף לניאדו, הגביר האחרון בדמשק, שהיה הנציג היהודי בפרלמנט הסורי מ- 1919 ועד ראשית שנות ה- 40. 
הוא מציג את ההתמודדות בקהילה בין הרעיון הציוני להשתלבות בחיי האליטה המקומית, ומתאר את סופו של תהליך שבו גבירים יהודים ידעו לתמרן גם בארצות מוסלמיות.

Gabir.jpg
המחיר באתר: 89 ש"ח   להזמנה

שורשי האופציה הירדנית

מערכת הקשרים עם שושלת המלוכה הירדנית החלה החלה כבר בעשור השלישי של המאה העשרים והפכה למסכת הידברות יום יומית בעשור השלישי והרביעי שלה. הספר סוקר את התפתחות מערכת הקשרים בין האמיר עבדאללה וראשי הציונות בשנים 1921-1948, תוך חשיפת פרטים ומסמכים חסויים ודרכי עבודתה של המחלקה המדינית בסוכנות היהודית והאגף הערבי בתוכה. 

שורשי האופציה הירדנית.jpg

המסתערב - אהרן חיים כהן בחייו ובמותו / שולמית אמיר וחני בירן

סיפור חייו המיוחד של אהרן חיים כהן, שהיה המסתערב הראשון ושרות מודיעין של איש אחד בשנות ה- 30 המובא על ידי משפחתו. כאיש המחלקה המדינית בסוכנות היהודית כהן עסק בכל תחומי המודיעין: הסתערבות, הפעלת מודיעים, האזנות, מחקר ודיווח ואף כשליח מדיני חשאי. בספר מעלים בני משפחתו את סיפור חייו ופועלו ומשיבים אותו למקומו הראוי בתולדות ישראל. מחקרו רב ההיקף של ד"ר ירון רן על כהן מהווה בסיס לספר. 

המסתערב.jpg

אליהו ששון - מדמשק לירושלים

ספר בסדרה: "דמויות מופת: בין עולמות" בהוצאת יד בן צבי. ד"ר ירון רן (מחבר), אייל מירון (עורך הסדרה)

אליאס-אליהו ששון היה הבולט מבניה של הקהילה היהודית בדמשק. הוא היה הראשון מיוצאי ארצות ערב שזכה למעמד של ראש אגף במחלקה המדינית של הסוכנות היהודית ומאוחר יותר היה הראשון מיוצאי הארצות האלה שזכה לכהן כשר בממשלת ישראל. 

עד להשתלבותו במערך המדיניות והמודיעין החשאי של הסוכנות היהודית קנה ששון את שמו בכתיבה בעיתונות הערבית במזרח התיכון. 

החל משנת 1934 השתלב ששון בצוות הלשכה הערבית של המחלקה המדינית בסוכנות היהודית. בשנים 1948-1940 כיהן כראש האגף הערבי במחלקה המדינית. תרומתו הייתה הבולטת ביותר להקמתה והתפתחותה של קהילת המודיעין הישראלית ולמגעיה עם ארצות ערב. לאחר מלחמת העצמאות מונה לתפקיד מנהל מחלקת המזרח התיכון במשרד החוץ. כיהן כציר ישראל בתורכיה, כשגריר ישראל באיטליה ובשוויץ, וכשר הדואר וכשר המשטרה בממשלת ישראל.

אליהו ששון.jpg
bottom of page